ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

 Având în vedere prevederile art. 43. alin.(3) din Ordonanța da Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la monitorizarea anuală a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor,

            și întrucât în Planul de acțiune pentru implementarea PJGD 2020-2025 în județul Satu Mare sunt cuprinse printre obiective/măsuri:

             – încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare);

Comentariile sunt închise.