Județul Satu Mare participă în calitate de partener într-un proiect de cooperare transfrontalieră, în cadrul Programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria – Slovacia – România –Ucraina, intitulat    “Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian region”, acronim MOBI.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea mobilității transfrontaliere a persoanelor și bunurilor pentru a crea o platformă durabilă de cooperare între entități profesionale transfrontaliere de transport, în vederea optimizării serviciilor și infrastructurii de graniță în regiunile partenere. În acest sens, vă invităm să ne sprijiniți în demersul nostru de…

Continue reading

Documentația necesară completării cererilor depuse în conformitate cu legile fondului funciar 169/1997, 1/2000, 231/2018, 247/2005.

În baza instrucțiunilor din Hotărârile nr. 53 – 54 din 09.06.2021, privind actualizarea regulamentului de organizare, modificarea și completarea procedurii de lucru privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobată prin hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar Satu Mare cu nr. 2/25.02.2019, care a fost modificată prin hotărârile comisiei…

Continue reading