Comuna Racsa, titular al proiectului Alimentare cu energie electrica scoala cu 12 sali de clasa din comuna Racsa, judetul Satu Mare propus a fi amplasat intravilanul comunei Racsa, juetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM  Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. mircea cel Batran nr. 8/B in zilele de luni-joi intre orele 8-16.00, vineri intre orele 8-14.00 precum si al urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inanta comentarii/observatiile la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Satu Mare

Comentariile sunt închise.