ANUNȚ PRIIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA

Potrivit Legii Nr. 62/2018 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia:     Potrivit Art. 1:     (1) Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a…

Continue reading