Comuna Racsa, titular al proiectului Alimentare cu energie electrica scoala cu 12 sali de clasa din comuna Racsa, judetul Satu Mare propus a fi amplasat intravilanul comunei Racsa, juetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM  Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. mircea cel Batran nr. 8/B in zilele de luni-joi intre orele 8-16.00, vineri intre orele 8-14.00 precum si al urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inanta comentarii/observatiile la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Satu Mare

Continue reading

Alimentare cu energie electrica scoala cu 12 sali de clasa din comuna Racsa, jud. Satu Mare

Comuna Racsa anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Alimentare cu energie elctrica scaoala cu 12 Sali de clasa din comuna Racsa, judetul Satu Mare, jud. Satu Mare, propus a fi amplasat intravilanul comunei Racsa, jud. Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus se…

Continue reading

Anunt APIA

                 Primaria RACSA ANUNT Prin prezenta va informam  ca  „Pentru a beneficia de platile subventiei pentru anul 2021 toti cetatenii care au depus cerere unica de plata in formatul online sunt obligati sa semneze fizic cererile de plata. Nesemnarea cererii unice de plata duce la respingerea subventiei.”  In acest sens…

Continue reading