ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI RACȘA ÎN CAZ DE AVARII / DERANJAMENTE SAU ALTE INCIDENTE ÎN LEGĂTURĂ CU REȚEAUA DE APĂ ȘI CANALIZARE PUBLICĂ A COMUNEI RACȘA VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI: APASERV SATU MARE S. A. DATE DE CONTACT: SECȚIA NEGREȘTI – OAȘ ALEEA TRANDAFIRILOR, BLOC 17, APARTAMENT 6 TEL: 0755068538…

Continue reading